diện tích 1000 đến 40.000

KCN Đồng Nai

Khu Công Nghiệp Long Đức

Updated: 30/11/-0001

1. Giới thiệu
Khu Công Nghiệp Long Đức
Vị trí: ​Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
  
2.Giá phí
 
Giá cho thuê đất: từ 45 -> 60 USD/m2
Giá cho thuê nhà xưởng: từ 1.8 -> 2.2 USD/m2
 
3. vị trí thuận lợi
 
Xã Long Đức & An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai..
 
4. Cơ sở hạ tầng
 
- Giao thông: đang triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng.
- Cấp điện: từ điện lưới quốc gia.
- Cấp nước:
- Thông tin liên lạc: thuận tiện trong và ngoài nước.
- Xử lý nước thải
 
5. Tình hình đầu tư
Tổng diện tích quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt: 283 ha
Các nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật đầu tư nước ngoài của Chính phủ Việt nam và các chính sách ưu đãi đặc biệt của tỉnh Đồng Nai.
 
 6. Ngành nghề thu hút đầu tư
Thương lượng

Khu công nghiệp khác:

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I,II,III,IV,V

Khu Công Nghiệp Biên Hòa I,II

Khu Công Nghiệp Long Thành

Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch

Khu Công Nghiệp Amata

Khu Công Nghiệp Gò Dầu

Khu Công Nghiệp Tam Phước