diện tích 1000 đến 40.000

KCN Bình Dương

Khu Công Nghiệp Đại Đăng

Updated: 30/11/-0001

1. Giới thiệu
  Vị trí: phường Phú Tân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
2. Tình hình đầu tư
      - Giá cho thuê đất: từ 62 USD/m2
      - Giá cho thuê nhà xưởng: từ 1.8 -> 2.2 USD/m2
 
3. Tình hình đầu tư
- Tổng diện tích: 274,3556 ha trong đó:
+ Đất xây dựng xí nghiệp CN: 166,0348 ha
+ Đất kho tàng bến bãi, CT điều hành dịch vụ: 4,1566 ha
+ Đất cây xanh - mặt nước: 27,6453 ha
+ Đất xây dựng CT đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 10,0677 ha
+ Đất giao thông: 41,3749 ha
+ Đất XD trung tâm thương mại: 25,0763 ha
- Tổng vốn đầu tư CSHT được duyệt: 375.367 triệu VNĐ.
- Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 227.070 triệu VNĐ, đạt 60%
- Thu hút đầu tư: Đã cho 39 doanh nghiệp thuê đất: 80,98ha/166ha, đạt tỉ lệ: 49%.
- Đền bù, giải tỏa: Đã đền bù 242ha/274,36ha, đạt tỉ lệ: 84%. Còn 32 ha chưa đền bù được.

Khu công nghiệp khác:

Khu Công Nghiệp Sóng Thần I,II,III

Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore (Vsip)

Khu Công Nghiệp Đồng An

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước

Khu Công Nghiệp Việt Hương I,II

Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A

Khu Công Nghiệp An Tây

Khu Công Nghiệp Dệt May Bình An