diện tích 1000 đến 40.000

KCN Bình Dương

Khu Công Nghiệp An Tây

Updated: 30/11/-0001

1. Giới thiệu
Khu công nghiệp An Tây
Địa chỉ: xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2. Giá phí: 
- Giá cho thuê đất: từ 45 -> 60 USD/m2
- Giá cho thuê nhà xưởng: từ 1.8 -> 2.2 USD/m2
 
3. Vị trí thuận lợi
-Công ty có vốn điều lệ 50 triệu USD tương đương 808,25 tỷ đồng; vốn pháp định 20 triệu USD. Dự án có tổng vốn đầu tư là 150 triệu USD với thời hạn thực hiện là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi như: thuế TNDN hàng năm là 10% lợi nhuận thu được trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh; thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 28% thời gian còn lại.
 
-Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo.

3. Cơ cấu sử dụng đất
 
 
Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
Đất XD nhà máy. kho tàng 124,50 62,60
Đất kho bãi    10,09 5,07
Đất XD công trình điều hành và DV 5,45 2,74
Đất cây xanh 3,92 1,97
Đất công trình đầu mối HTKT  27,30
 
13,73
Đất giao thông  27,62 13,89
TỔNG CỘNG 500,0647 100
 
4. Hiện trạng khu công nghiệp
      Đầu tư CSHT đến tháng 9/2008:
* Tổng vốn đầu tư CSHT được duyệt: 1.479.097 triệu VNĐ.
* Tổng vốn đền bù giải tỏa, san lắp:   437.923 triệu VNĐ, đạt  30 %.

Khu công nghiệp khác:

Khu Công Nghiệp Sóng Thần I,II,III

Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore (Vsip)

Khu Công Nghiệp Đồng An

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước

Khu Công Nghiệp Việt Hương I,II

Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A

Khu Công Nghiệp Dệt May Bình An

Khu Công Nghiệp Đại Đăng